شماره ۱۵۴۵۵۴/ت۵۱۶۵۴هـ                                                         ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده
ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
تبصره (۲) ماده (۲) آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹ه‍ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ حذف و عنوان تبصره (۳) به تبصره (۲) اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۳۹۶
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد و یک
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
فایل ضمیمه: دریافت