شماره۱۲۵۶۰۸/ت۵۱۱۱۶هـ                                                         ۲۳/۱۰/۱۳۹۳
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۶۴۳۳/ت۲۹۱۲۱هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۳۳۹۵۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخـش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:
متن زیر جایگزین بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۳۶۴۳۳/ت۲۹۱۲۱هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲ می‌شود:
۲ـ وزارت شصت و پنج (۶۵) درصد منابع مالی برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص (شامل ایستگاه‌های اخذ عوارض، پلیس راه و راهدارخانه) را از محل طرح مشارکت در احداث آزادراه کنارگذر غربی اصفهان (به شماره طبقه‌بندی ۴۰۷۰۲۰۰۲) و سایر منابع مربوط، به موقع تأمین و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشارکت مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز سی و پنج (۳۵) درصد باقی‌مانده منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص را تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۳۵۱
زمان انتشار: شنبه،۲۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۴۵
فایل ضمیمه: دریافت