شماره۱۵۸۱۵۱/ت۴۹۹۳۳هـ                                                           ۹/۱۰/۱۳۹۲
اصلاح بند (ن) الحاقی به ماده (۱) و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۲)
آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت راه و شهرسازی
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۴/۱۰۰/ص/۹۲ مورخ ۵/۹/۱۳۹۲ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۲) ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۶۷ـ تصویب نمود:
در بند (ن) الحاقی به ماده (۱) آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غیرنظامی و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۴۲) آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۴۹۳/ت۴۴۴۵۳هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹، عبارت‌های «وزارت ورزش و جوانان» جایگزین عبارت‌های «سازمان تربیت‌بدنی» می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره انتشار: ۲۰۰۵۰
زمان انتشار: شنبه،۱۴ دی ۱۳۹۲
سال انتشار: شصت و نه
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۶۴۸
فایل ضمیمه: دریافت