شماره۱۲۰۶۷۱/ت۵۰۸۹۱هـ                                                          ۱۴/۱۰/۱۳۹۳
وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی
سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۹۴۵۲ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ وزارت کشور و به استناد بند (۵) الحاقی ماده (۳۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب۱۳۸۰ـ ، آئین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه دارای معانی مشروح زیر است:
الف ـ قانون: بند (۵) الحاقی به ماده (۳۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب۱۳۸۰ـ
ب ـ وسیله نقلیه موتوری: هر نوع وسیله نقلیه که دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت است و برای حمل بار یا انسان یا انجام کار یا عملیات به کار می‌رود.
پ ـ وسیله نقلیه شخصی: وسیله نقلیه موتوری دارای پلاک شخصی.
ت ـ وسیله نقلیه عمومی: وسیله نقلیه موتوری دارای پلاک عمومی.
ث ـ وسیله نقلیه دولتی: وسیله نقلیه موتوری دارای پلاک دولتی یا نظامی.
ج ـ نقص فنی: هر نوع عیب، نقص یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ایمنی در عبور و مرور و یا انتشار بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا شود.
چ ـ معاینه فنی: انجام بازدیدهای کارشناسی و آزمایش‌های فنی برای تأیید سلامت فنی، صحت عملکرد تجهیزات و سامانه‌های ایمنی و انطباق میزان انتشار آلایندگی وسایل نقلیه موتوری با شاخص‌های مصوب محیط زیستی.
ح ـ گواهی معاینه فنی: برگ و برچسب حاوی اطلاعات شناسنامه‌ای خودرو، مشخصات فنی و نتایج آزمایش‌های انجام شده که در چارچوب سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی توسط مراکز معاینه فنی صادر و به متقاضی تحویل داده می‌شود.
خ ـ اعتبار گواهی معاینه فنی: دوره زمانی از تاریخ صدور تا تاریخ انقضای درج شده در گواهی معاینه فنی یا بروز نقص فنی.
د ـ ستاد معاینه فنی: تشکیلات متمرکز برای برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت وکنترل فعالیت مراکز معاینه فنی سبک و یا سنگین.
ذ ـ مراکز معاینه فنی: مراکزی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق ستاد معاینه فنی وابسته به شهرداری یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حسب مورد به ترتیب برای انجام معاینه فنی وسایل نقلیه سبک یا سنگین ایجاد می‌شوند.
ر ـ کارگروه استانی معاینه فنی: کارگروهی با مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و عضویت رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، مدیرکل حفاظت محیط زیست، مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌ها، مدیرکل دفتر فنی و حسب مورد شهردار شهر مربوط که به منظور هماهنگی امور معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین و نظارت بر عملکرد ستادهای معاینه فنی مراکز معاینه فنی در استان تشکیل می‌شود.
ز ـ سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی: سامانه‌ای متمرکز و برخط (آنلاین) برای ثبت مشخصات و اطلاعات آزمایش‌های فنی و صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری که با بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیکی و اطلاعات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری سبک و سنگین درون و برون‌شهری و تسهیل در اعمال مقررات و ثبت مکانیزه تخلفات توسط وزارت کشور و با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها ایجاد می‌شود.
ماده۲ـ رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی معتبر ممنوع است. دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند وسایل نقلیه خویش را جهت انجام دوره‌ای معاینه فنی در مراکز معاینه فنی تعیین شده حاضر و پس از احراز شرایط، گواهی معاینه فنی دریافت نمایند.
تبصره۱ـ در صورت بروز نقص فنی، در مدتی که گواهی معاینه فنی اعتبار دارد، مالک موظف است نسبت به رفع نقص اقدام نماید.
تبصره۲ـ خودروهای نو تا مهلت مقرر قانونی نیاز به اخذ گواهی معاینه فنی ندارند.
ماده۳ـ ضوابط ایجاد و تشخیص صلاحیت متقاضیان تأسیس مراکز معاینه فنی، نحوه صدور، ابطال، تمدید و تعلیق مجوز و نظارت بر مراکز معاینه فنی، نحوه تشخیص و رسیدگی به تخلفات، نحوه درجه‌بندی مراکز و خطوط معاینه فنی، ضوابط به کار‌گیری و آموزش کاربران و کارشناسان مراکز معاینه فنی، طبقه‌بندی وسایل نقلیه سبک و سنگین و همچنین قسمت‌هایی که باید در وسایل نقلیه سبک و سنگین مورد معاینه قرار گیرند، توسط کارگروهی بامسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه‌های راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره۱ـ شهرداری‌ها می‌توانند با موافقت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به ایجاد مراکز معاینه فنی ناوگان اتوبوسرانی و سایر وسایل نقلیه سنگین درون شهری اقدام نمایند. مراکز موجود معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین شهرداری‌ها موظفند ظرف سه ماه نسبت به اخذ موافقت از وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره۲ـ مسئولیت تأیید نتایج آزمایش‌های فنی در هر خط معاینه فنی برعهده مهندسان دارای مدرک کارشناسی در رشته مکانیک یا رشته‌های مرتبط می‌باشد.
ماده۴ـ ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سبک در حدود مصوب هر شهر توسط شهرداری مربوط و ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایجاد می‌شود.
تبصره۱ـ ساختار ستاد معاینه فنی شهرداری‌ها و نحوه فعالیت و هماهنگی ستادهای موصوف، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تهیه و ابلاغ خواهدشد.
تبصره۲ـ تا زمان ابلاغ ساختار موضوع این ماده، ستاد معاینه فنی شهرداری‌ها متشکل از شهردار یا معاون ذی‌ربط در شهرداری به عنوان رئیس ستاد و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان به عنوان عضو تشکیل می‌گردد.
ماده۵ ـ دوره‌های معاینه فنی انواع وسایل نقلیه با هر نوع سوخت به شرح جداول زیر می‌باشد:
شماره انتشار: ۲۰۳۴۳
زمان انتشار: چهارشنبه،۱۷ دی ۱۳۹۳
سال انتشار: هفتاد
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۴۳
فایل ضمیمه: دریافت