گلچین اخبار / عضو کمیسیون انرژی مجلس: مقوله قضا زدایی با کمک سایر قوا و دستگاه های حمایتی قابل تحقق است 1401/02/21

فریدون عباسی در گفت وگو با میزان، با اشاره به جلسه رئیس قوه قضاییه با معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و تأکید بر پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده دستگاه قضا، اظهارکرد: باید ریشه های مراجعه مردم به دستگاه قضایی شناسایی شود تا بهتر بتوان آسیب شناسی کرد و راه‌هایی برای کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا پیدا کرد.

وی با بیان اینکه تحقق امر قضازدایی تنها توسط دستگاه قضایی به نتیجه نمی رسد، افزود: تحقق قضازدایی نیازمند ایجاد زمینه هایی در جامعه است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهبود وضعیت معیشتی و اشتغال از مهمترین عوامل کاهش بزهکاری در سطح جامعه هستند که توجه به این دو مقوله از سوی متولیان امر قطعا منجر به کاهش تعداد پرونده های قضایی می‌شود.

عباسی با بیان اینکه قوه قضاییه با رفع موانع تولید می‌تواند در ایجاد اشتغال موثر باشد، تصریح کرد: مقوله قضا زدایی با کمک سایر قوا و دستگاه های حمایتی قابل تحقق است.