گلچین اخبار / برخورد دادستانی با مراکز غیرمجاز نگهداری و عرضه دام و طیور زنده 1401/02/21

به گزارش ایسنا به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، المیرا نقی زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی با اعلام این مطلب، گفت: یکی از معضلات بهداشتی شهر تهران، نگهداری و عرضه دام و طیور بدون مجوز در محدوده شهری خصوصاً مناطق مسکونی است که ضمن ایجاد مزاحمت برای ساکنین منطقه به لحاظ نداشتن مجوزهای لازم از شبکه دامپزشکی و عدم تاییدیه سلامت دام و طیور، سلامت شهروندان را با تهدید جدی مواجه می کند.

معاون دادستان تهران افزود: بر همین اساس در راستای احقاق حقوق عامه، جمع آوری دام و طیور از سطح شهر در دستور کار دادسرای ناحیه ۲۶ تهران قرار گرفت و این برنامه با همکاری ریاست شبکه دامپزشکی شهر تهران، بازرسان مرکز بهداشت جنوب و مامورین شهرداری در منطقه ۱۰ تهران عملیاتی شد.

این مقام قضایی تصریح کرد: این طرح در روزهای آتی در سایر مناطق تهران با همکاری شبکه دامپزشکی شهر تهران و شهرداران مناطق مربوطه اجرا خواهد شد.