گلچین اخبار / ادعای موافقت با تقاضای اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان تکذیب شد 1400/09/03

خبرگزاری میزان -طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار خبری مبنی بر موافقت با تقاضای اعاده دادرسی کشت و صنعت مغان، یک مقام اگاه در قوه قضاییه با تکذیب این خبر اعلام کرد، دادستان کل کشور از معاونت قضایی قوه قضاییه درخواست اعمال ۴۷۷ درخصوص این پرونده کرده است.

بنابراین گزارش، موضوع در حال بررسی است و نتیجه آن مشخص نشده است و اخبار منتشره مبنی بر موافقت با درخواست اعمال ۴۷۷ تکذیب می شود.

بیشتر بخوانید:

اقدامات جهادگونه دستگاه قضایی در حمایت از تولید و اشتغال