نتیجه یک تحقیقات نهاد مدنی نشان می‌دهد که هزاران گزارش مربوط به تجاوز جنسی در مراکز نگهداری پناهجویان در امریکا از سوی وزارت امنیت داخلی این کشور نادیده گرفته و به آن رسیدگی نشده است.

نتیجه تحقیقات یک نهاد حقوق مدنی نشان می دهد که هزاران گزارش مربوط به تجاوز جنسی در مراکز نگهداری پناهجویان در امریکا از سوی وزارت امنیت داخلی این کشور نادیده گرفته و به آن رسیدگی نشده است.

بر اساس این گزارش از 33126 شکایت ارائه شده به وزارت امنیت داخلی آمریکا، تنها به 570 مورد رسیدگی شده و مابقی بدون رسیدگی رها شده‌اند. اغلب این تجاوزات از سوی کارکنان مراکز صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، شکایت های ارسالی برای وزارت امنیت داخله، بدون هیچ رسیدگی به مراکز بازداشت ارجاع داده می‌شد.

در این گزارش همچنین با اشاره به فرمان اجرایی ترامپ جهت افزایش 15 هزار نفری نیروها در مرزبانی و مراکز نگهداری پناهجویان، نسبت به افزایش احتمالی تجاوزات جنسی علیه پناهجویان به ویژه زنان و کودکان هشدار داده است.

هم اکنون بیش از 40 هزار نفر در مراکز نگهداری پناهجویان بازداشت هستند. با این حال و با توجه به عدم گزارش موارد متعددی از بازداشت آوارگان احتمال می رود که جمعیت بازداشتی در کمپ‌های آوارگان حدود 75 هزار نفر باشد.


کلمات کلیدی: تجاوز جنسی، مراکز نگهداری پناهجویان در آمریکا، حقوق مدنی، نهاد مدنی، احتمالی، تحقیقات، بازداشت، کودکان
آگهی

آگهی شما در این صفحه

درخواست ثبت آگهی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: