محمد حقانی در مورد آخرین وضعیت سبزی‌های آلوده در مزارع جنوب شهر تهران با اشاره به بازدید اخیر کمیسیون سلامت از این اراضی گفت: حدود3500 هکتار از مزارع جنوب شهر تهران تحت کشت سبزیجات قرار دارد.او با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این دشت، توسط آب تصفیه شده آبیاری می‌شود، گفت: حدود 10 الی 12 مترمکعب در ثانیه آب وارد این اراضی می‌شود که به دلیل تصفیه شدن هیچ مشکلی برای محصولات اعم از سبزی و میوه ایجاد نمی‌کند. حقانی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد که از نهرهای فیروزآباد و سرخه حصار هنوز هم آب‌های روان و سحطی شهر به سمت مزارع جریان دارند، گفت: این آب در مسیر آلود شده و زباله‌هایی نیز در آن انداخته می شود و در برخی قسمت‌ها کشاورزان با پمپاژ این آب، آن را برای آبیاری مزارع خود استفاده می‌کنند.او با بیان اینکه 500هکتار از 3500 هکتار دشت جنوب شهر تهران، آلوده است، گفت: فرماندار ورامین نیز با ارائه گزارشی اعلام کرد که این موضوع را در شورای تأمین مطرح کرده تا نسبت به معدوم سازی و تعیین کشت جایگزین اقدام شود.حقانی با رد برخی اخبار مبنی بر آلوده بودن هندوانه این اراضی گفت: در این 500 هکتار عمدتا سبزی و ذرت کشت شده که بلال آن نیز برای مصرف دام و طیور استفاده می‌شود.او گفت: شورای شهر براساس قانون مدنی باید به مسائل بهداشتی مرتبط با مردم ورود کنند و پیگیری این موضوع تا حل مشکل ادامه خواهد داشت.۴۲۲۳۶
کلمات کلیدی: شورای تأمین، قانون مدنی، کمیسیون، آبیاری، پیگیری، سلامت
آگهی

آگهی شما در این صفحه

درخواست ثبت آگهی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: