رییس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: حقوق بشر یک قانون برای زندگی همه انسان‌هاست که مرز و محدوده نمی شناسد و شامل همه انسانها می شود. اگر یک نفس کشته شود مثل این است که همه مردم کشته شوند. از بین بردن کرامت اسلامی به معنای از بین بردن کرامت همه مردم است.

به گزارش کلینیک حقوقی ایران به نقل از ایسنا، سعیدرضا عاملی رییس انجمن علمی مطالعات جهان در همایش بین المللی حقوق بشر اسلامی، مبانی، مفاهیم، تمایزات و اولویت‌ها ضمن عرض خیر مقدم و تشکر از حاضرین در همایش گفت: موضوع حقوق بشر اسلامی موضوعی بسیار پراهمیت و پرماجرا در جهان به خصوص در دهه‌های اخیر بوده است. مساله‌ای که مربوط به حقوق انسان است از مسائل مورد توجه حقوق بشر است. در حقوق بشر، اصل موضوع انسان اهمیت دارد.

وی افزود: نکته قابل توجه اول این است که بسیاری از موضوعات مهم ما غربی زده و همراه با تفکر اروپای مرکزی و آمریکای مرکزی است. در خود غرب تولد پست مدرنیسم به خاطر نقدی است که به این منظر وجود دارد. نقد مدرنیسم از خود غرب شروع شده است. گرفتاری اصلی پست مدرنیسم این است که اصول مدرنیسم را نقد کرد، اما نتوانست آن را به نتیجه برساند.

عاملی خاطرنشان کرد: با مراجعه به ادبیات حقوق بشر باز به این می رسیم که این اعتقاد وجود دارد که حقوق بشر از غرب به عنوان حق شروع شده است. در حالی که حقوق بشر به تاریخ زندگی بشر و ادیان بزرگ بر می‌گردد و ربطی به تمدن ها ندارد. رها کردن حقوق بشر از گفتمان غرب باید در این جلسه مورد توجه قرار گیرد. نکته قابل توجه دیگر رهاسازی حقوق بشر از سلطه است، این در حالیست که بسیاری از جنگ های این دوره با مباحث حقوق بشر شکل گرفته است.

رییس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با بیان اینکه بعد از جنگ جهانی دوم منشور حقوق بشر در سی اصل و دو مقدمه به عنوان نیاز اصلی بشر تدوین شد، اظهار کرد: اما پس از این اقدام جنگ هایی شکل گرفت که حق زندگی را از انسان ها سلب کرد. حقی که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. آمریکا در دو دهه اخیر در 16 جنگ مداخله داشته است که منجر به کشته شدن بسیاری و همچنین کودکان شده است. این امر نشان می‌دهد که این حق اساسی در حقوق بشر غربی نادیده گرفته می شود.

عاملی عنوان کرد: ضرورت تاکید بر قانون حقوق بشر باید وجود داشته باشد. حقوق بشر یک قانون برای زندگی همه انسان هاست که مرز و محدوده نمی شناسد و شامل همه انسان ها می شود. اگر یک نفس کشته شود مثل این است که همه مردم کشته شوند. از بین بردن کرامت اسلامی به معنای از بین بردن کرامت همه مردم است. همچنین باید توجه داشت، قانون سرایت اقتضا می کند کسانی که مرجع تبعیض ها هستند به این موضوع توجه کنند که این قانون به سراغ آنها خواهد رفت.

وی در پایان با بیان اینکه نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، دامنه گسترده زیست الهی حقوق بشر است، گفت: انسان موجود ضعیفی است که علی رغم توانمندی های خود نیازهایی دارد. انسان همه ابعاد این جهان را نمی تواند ببیند لذا باید دانش و معرفتی که اشراف به هستی دارد را مورد توجه قرار دهد. منشور حقوق بشر کاری به زیست جهان ندارد. انسان دوره ای جنینی و جاودانه دارد که حقوق بشر در مورد آن ساکت است. ناگزیر به دلیل این ضعف ها باید به خدای متعال مراجعه کنیم و اینکه بررسی کنیم این منشور چه اندازه توانایی دارد به تببین حقوق انسان بپردازد.


کلمات کلیدی: حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، کلینیک حقوقی، بین المللی، جنگ جهانی، دانشگاه، کودکان
آگهی

آگهی شما در این صفحه

درخواست ثبت آگهی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: