رهبران بومیان شمال کانادا خواستار تحقیق درباره طرح های صنعتی در حال اجرای دولت کانادا در این منطقه و پیامدهای منفی آن بر حق بومیان در دسترسی به آب و سرزمین شدند.

رهبران بومیان شمال کانادا از سازمان ملل درخواست کردند که در مورد طرح های صنعتی در حال اجرای دولت کانادا در این منطقه و پیامدهای منفی آن بر حق بومیان در دسترسی به آب و سرزمین تحقیق کنند.

این درخواست با توجه به نزدیک شدن زمان بررسی وضعیت تبعیض نژادی در کانادا در سازمان ملل تحت "کنواسیون بین المللی حذف تمامی انواع تبعیض نژادی" مطرح شده است.

بومیان کانادا معتقدند دولت این کشور، قوانین و مقررات محیط زیست را بیشتر با در نظر گرفتن منافع اقتصادی تنظیم می کند تا پیامدهای منفی آن.

بر اساس این گزارش و به نقل از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اخیرا دولت کانادا تصمیم به ایجاد پالایشگاه گاز طبیعی و همچنین ایجاد یک خط انتقال لوله نفت از یکی از مناطق مسکونی و کشاورزی بومیان در منطقه "اسکینا ریور" در استان بریتیش کلمبیا که محل زندگی چند قبیله بومی است، گرفته است.

به همین دلیل، رئیس بزرگ این قبایل تصمیم گرفته تا شخصا به مقر سازمان ملل سفر کند و در جلسه رسیدگی به گزارش کانادا نسبت به این موضوع انتقاد کند.


کلمات کلیدی: بومیان کانادا، حقوق بشر
آگهی

آگهی شما در این صفحه

درخواست ثبت آگهی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: