حسینعلی شهریاری، درباره چگونگی افزایش تعرفه های حوزه سلامت، گفت: با توجه به اینکه بیمه ها منابع مالی کافی ندارد و در حال حاضر نیز حدود 8 تا 12 ماه به مراکز درمانی بدهکار هستند، با هرگونه افزایش تعرفه ای در حوزه درمان مخالف هستم.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بیمارستان ها و پزشکان بیش از 8 ماه است که نتوانستند مطالباتشان را دریافت کنند بنابراین به نظر می رسد هر گونه افزایش در زمینه تعرفه های حوزه درمان ضرورتی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: از سویی دیگر با فضایی که اکنون علیه جامعه پزشکی به راه افتاده به مصلحت نیست که در سال 96 تعرفه های حوزه درمان افزایش یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بیمه ها اکنون ورشکسته هستند و اگر قرار باشد باری مضاعف بر دوش آن ها قرار گیرد وضعیت از آنچه که هست بدتر خواهد شد.


کلمات کلیدی: کمیسیون بهداشت و درمان، جامعه پزشکی، بیمارستان، کمیسیون، ورشکسته، نماینده
آگهی

آگهی شما در این صفحه

درخواست ثبت آگهی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: