بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان منصب قضاء که از تاریخ 95/7/3 لغایت 95/9/20 در مصاحبه حضوری آزمون سنجش شخصیت شرکت کرده اند می رساند نتایج حاصله به شرح پیوست اعلام میگردد .

ضمناً داوطلبانی که امتیاز لازم را در این مرحله کسب نکرده اند می توانند تقاضای تجدید مصاحبه و اعتراض خود را حضوراً و یا از طریق فکس به شماره 88199517 جهت بررسی در کمیته ارسال نمایند.

فایل_نتایج_بدوی_جهت_ارسال_بر_روی_سایت_.... (67.6 KB)


کلمات کلیدی: اعلام نتایج، آزمون سنجش شخصیت، آزمون قضاوت
آگهی

آگهی شما در این صفحه

درخواست ثبت آگهی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: