رییس قوه قضاییه، اصلاحیه «ماده 49 آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26» را ابلاغ کرد.

به گزارش کلینیک حقوقی ایران به نقل از قوه قضاییه، متن کامل این اصلاحیه به شرح ذیل است:

اصلاحیه ماده 49 آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26

ماده 49 آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26 رییس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح می گردد:

«ماده 49 - معاونت منابع انسانی مکلف است در طول دوره آزمایشی، عملکرد قضات آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و عنداللزوم برنامه های آموزشی ویژه دوره آزمایشی را اجرا نماید و سه ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی، نسبت به استعلام وضعیت ایشان از دادگستری کل استان محل خدمت قاضی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام نماید. در صورت رضایت‌بخش بودن عملکرد آنان و مثبت بودن نظر همه مراجع مذکور، معاونت فوق نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضــایی اقدام می نماید، در غیر این صورت، نتیجه ارزیابی‌های به عمل آمده و استعلامات را جهت تصمیم گیری به کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال می نماید تا اقدام مقتضی به عمل آید.

کمیسیون فوق عنداللزوم می‌تواند مراتب را برای دادستان انتظامی قضات جهت اقدامات لازم ارسال نماید. بدیهی است تردید در صلاحیت باید در چارچوب ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات صورت پذیرد.

تبصره - دوره آزمایشی صرفاً برای دو دوره یک ساله به تشخیص کمیسیون نقل و انتقالات قابل تمدید است.»

صادق آملی لاریجانی . رییس قوه قضاییه


کلمات کلیدی: آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان قضاوت و استخدام قضات، دادسرای انتظامی قضات، معاونت منابع انسانی، رییس قوه قضاییه، کلینیک حقوقی، قوه قضائیه، قوه قضاییه
آگهی

آگهی شما در این صفحه

درخواست ثبت آگهی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: