سوال

1- مهلت پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است آیا در مورد قتل غیرعمد یا جرح غیرعمد نیز مهلت وجود دارد و اگر جواب مثبت است مهلت مذکور از چه تاریخ شروع می‌شود؟ 2- آیا امکان طرح دعوی اعسار قبل از صدور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی

طبق ماده(1) 292 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و چگونگی پرداخت دیه و مهلت‌های آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 پیش‌بینی شده است. بنابراین درخصوص سؤال بنحوی که در استعلام آمده، در مورد قتل یا جرح غیرعمدی، جانی از زمان وقوع جنایت مدیون می‌شود و مهلت‌های مقرر هم از همان زمان شروع می‌شود. 2- چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد، اقامه دعوی اعسار از طرف محکوم علیه زندانی از پرداخت محکومٌ به بلامانع است، هرچند مهلت‌های پرداخت دیه قانوناً به پایان نرسیده باشد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۱۷ دی ۱۳۸۴
شماره نظریه: 1271