سوال

یک راننده ایرانی درترکیه با سرنگون شدن اتوبوس مرتکب قتل غیرعمدی عده‌ای شده است چنانچه راننده مقیم شهرستان قم باشد و اولیاء دم از راننده شکایت نمایند تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی

اولاً - چون قتل و صدمات ناشی از واژگون شدن اتوبوس، درترکیه به وقوع پیوسته و چون حسب مستفاد از استعلام مبنی بر محبوس شدن راننده به مدت سه ماه در ترکیه، ظاهراً تعقیب و محاکمه متهم در ترکیه انجام شده است. لذا در صورت محکومیت او در ترکیه، محاکمه دوباره راننده در ایران تجدید خواهدشد. در غیراین صورت، حسب ماده7 (1) قانون مجازات اسلامی در هرجا که راننده در ایران دستگیر شود، همان مرجع صلاحیت رسیدگی خواهدداشت و مطالبه دیه هم در همان پرونده کیفری صورت خواهدگرفت. ثانیاً - در صورتی که متهم در ترکیه محکومیت یافته باشد ولی دیه مسکوت مانده باشد، در این صورت چون پرونده کیفری در ترکیه موجود است و صدور حکم به پرداخت دیه در آنجا مقدور نبوده، لذا اولیاء دم مقتولین و مصدومین می‌توانند به دادگاه محل اقامت راننده در قم با تقدیم دادخواست، در مقام مطالبه دیه برآیند.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: چهارشنبه،۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 168