سوال

آیا مجازات مندرج در ماده 694 قانون مجازات اسلامی بازدارنده می­باشد و مشمول مرور زمان می­گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بخش مجازات‌ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده 18 قانون مذکور «تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست...» بنابراین مجازات بزه موضوع ماده 694 قانون مجازات اسلامی 1375 از جمله جرایم تعزیری است و مشمول مقررات مرور زمان مذکور در قانون صدرالذکر نیز می‌شود.
)
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: پنج‌شنبه،۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
شماره نظریه: 42