سوال

1- آیا اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومین به حبس ابد، امکان دارد؟ در صورت ممکن بودن، مدت تحمل کیفر حبس جهت آزادی مشروط چه مقدار است؟ 2- شخصی تحت عنوان ممسک در قتل به حبس ابد محکوم گردیده و بیش از 15 سال حبس را تحمل کرده است، آیا راه قانونی برای نجات این شخص وجود دارد؟

نظریه مشورتی

1- حبس ابد مادام‌العمر است و مقید به مدت معین نمی‌باشد و لذا نصف آن معلوم نیست چه مدتی است. بنابراین در مورد محکومین به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی‌باشد و چنین محکوم علیهی نمی‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شود. 2- مجازات ممسک مذکور در استعلام حد است و حد مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگر که خاص مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده است نمی‌گردد.
روزنامه رسمی مرتبط
آگهی رسمی مرتبط
زمان انتشار: شنبه،۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره نظریه: 1671