مینا نیسی

تهران - تهران

وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

توضیحات