تاریخچه:‌تاریخ تصویب 1376.1.17 ‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.1.19
نام های دیگر:وکالت
نوع قانون:قانون
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: