مقدمه:مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات ۱۳۵۴ و ۱۳۵۸ ‌قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بیست تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۱.۴.۷، در جلسه روز یکشنبه هیجدهم‌ تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نوع قانون:قانون
کلمات کلیدی: مالی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: