مقدمه:آئین نامه «مقررات راجع به پلمب دفاتر تجارتی» شماره 6566 – 10/3/1311 نظر به ماده 11 قانون تجارت، مصوب اردیبهشت ماه 1311 مقرر می دارد:
نوع قانون:قانون
کلمات کلیدی: تجارت
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: