مقدمه:1374. 02. 04 -. 21453ت15011ک - 1374. 02. 30 - 70 ‌اتباع خارجه - بیمه - تجارت - ثبت علائم و اختراعات و شرکتها ‌ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی ‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ 137424 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره. 16632ت 30 ه مورخ 1373. 713) و به استناد ماده (22) قانون» ‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران «- مصوب 1372. 6. 7- ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
تاریخچه:‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور ‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1374. 2. 24 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
نوع قانون:قانون
کلمات کلیدی: ثبتی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: