(مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی)


مقدمه:لایحه شوراهای حل اختلاف که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/10/09 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در ذیل متن نهایی این قانون که از سوی شورای نگهبان مورد تأیید و برای طی تشریفات ابلاغ آماده شده است تقدیم می شود. لایحه قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی)
تاریخچه:لایحه فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ 21/7/1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصلا هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب رسید و مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت نمود. علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
نوع قانون:قانون
کلمات کلیدی: شوراهای حل اختلاف
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: