تاریخچه:‌قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوشنبه سوم آذر ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه‌ یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نوع قانون:قانون
کلمات کلیدی: حمایتی، هنرمندان، مولفان
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: