مقدمه:نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 مقرر می دارد
نوع قانون:قانون
کلمات کلیدی: ثبتی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: