تاریخچه:‌مصوب 1347.12.24 مواد 1 الی 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 جایگزین مواد21 الی 93 قانون تجارت 1311 شده است.
نوع قانون:قانون
کلمات کلیدی: تجارت، صنعت
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: