تاریخچه:‌تاریخ تصویب 1376. 8. 21 ‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376. 8. 28
نوع قانون:قانون
کلمات کلیدی: ثبتی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: