مقدمه:‏ ‏این آیین نامه در اجرای بند پنجم حکم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) (پیو ست حکم مورخ 10/3/1379 رئیس قوه قضاییه ‏‏) ‏‏ مبنی بر تعیین بخشی از مصاد یق اموال مربوط به ولی فقیه واختیارات محاکم رسیدگی کننده بر اساس فتاوی وفرامین ودستور العمل های ‏ابلاغی از ناحیه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) وقوانین جاری به عنوان ضوا بط لازم الاجرا توسط ستاد نظارت و ‏پیگیری پرونده های موضوع اصل 49 تدوین که پس از تصو یب وابلاغ رئیس قوه قضاییه لازم الاجرا می باشد٠ ‏
تاریخچه:این اصلاحیه در (30) ماده و (28) تبصره پس از تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای شعب دادگاه های رسیدگی کننده و تجدید نظر و دیوانعالی‏ کشور لازم الاجرا می باشد و آیین نامه مورخ 8/5/1380 و سایر مقررات مغایر با این اصلاحیه ملغی الاثر می گردد
نوع قانون:آیین نامه
کلمات کلیدی: مالی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: