تاریخچه:مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک این تصویب‌‌نامه در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ به تأیید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
نوع قانون:آیین نامه
کلمات کلیدی: خودرو، حمل و نقل
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: