مقدمه:هیأت‌وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۳۲/۰۲۰ مورخ ۱/۵/۱۳۹۳ وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (۶) ماده (۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
تاریخچه:مصوب ۱۰ دی ۱۳۹۳ هیات وزیران منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
نوع قانون:آیین نامه
کلمات کلیدی: کشاورزی و منابع طبیعی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: