تاریخچه:با موضوع ایجاد و اجاره دادن مکان عرضه کالاهای داخلی به تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب۱۳۹۰
نوع قانون:آیین نامه
کلمات کلیدی: صنعت
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: