مصطفی السان


استان آذربایجان غربی، شهرستان چالدران
تحصیلات
1ـ دیپلم: ادبیات و علوم انسانی (نظام قدیم)، دبیرستان طالقانی سیه‌چشمه ـ 1376.
2ـ کارشناسی: حقوق ـ دانشگاه اصفهان با معدل17/42، تاریخ فراغت از تحصیل 1380/4/2
3ـ کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی ـ دانشگاه شیراز با معدل 17/54، تاریخ فراغت از تحصیل 1382/6/29
موضوع پایان‌نامه: ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر
4ـ دکترا: حقوق خصوصی ـ دانشگاه شهید بهشتی، تاریخ فراغت از تحصیل 1386/11/17
موضوع رساله: اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن‌لا)
تجربیات پژوهشی و دانشگاهی
*کتب تالیفی
1.مقدمه‌ای بر بیمه‌های عمر، بخش سوم: انعقاد قرارداد بیمه عمر، گزارش موردی شماره 23، پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی ایران، مردادماه 1384.
2.اخلاق زیستی (بیواتیک‌ـ مجموعه مقالات)، جمعی از نویسندگان، انتشارات سمت و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم 1384.
3.حقوق بانکداری اینترنتی (تالیف)، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، چاپ دوم، 1392.
4.حمایت حقوقی از آثار صوتی و تصویری صداوسیما، چاپ اول، انتشارات سروش (مرکز تحقیقات صدا و سیما)، 1389.
5.حقوق بانکی، انتشارات سمت، چاپ سوم، تابستان 1393.
6.حقوق پرداختهای بانکی، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، پاییز 1390.
7.حقوق تجارت الکترونیکی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران 1391.
8. حقوق فضای مجازی، انتشارات شهر دانش، 1393.
9.حقوق بانک مرکزی، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، پاییز 1392.
*طرحهای تحقیقاتی
1.ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر (پایان‌نامه کارشناسی ارشد با حمایت مالی بیمه مرکزی ایران)، اجرا شده در سال 1382.
2.بررسی مبانی حقوقی و نظری شرایط عمومی بیمه‌نامه عمر، اجرای طرح برای پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی ایران، اجرا شده در شهریورماه 1384 و ارایه به صورت سمینار در تاریخ 23/6/84، سالن کنفرانس بیمه مرکزی ایران.
3.جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، اجرای طرح برای مجله کانون سردفتران و دفتریاران، اجرا شده در بهمن ماه 1383 و چاپ شده در شماره 55 مجله کانون سردفتران و دفتریاران، سال 47، دوره دوم 84.
4.بررسی مساله پراکندگی و خردی زمینهای کشاورزی از دیدگاه حقوقی و فقهی (تبیین مشکلات و مسایل)، طرح: بررسی معضلات و مسایل ارضی در بخش کشاورزی ایران پراکندگی و خردی اراضی، مدیریت طرح: دکتر علی‌اکبر مهرابی، مجری بخش حقوقی و فقهی طرح: مصطفی السان و کامبیز نوروزی، اجرا شده در شهریور ماه 1384.
5.طرح تحقیقاتی، حقوق پرداخت‌های الکترونیکی، اجرای طرح برای معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی، اجرا شده در سال 1385.
6.طرح تحقیقاتی، جنبه‌های حقوقی بانکداری اینترنتی، اجرای طرح برای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، اجرا شده از مهرماه 85 تا مهرماه سال 1386.
7.بررسی جدیدترین قوانین و مقررات WIPO با تاکید بر وب‌کستینگ و برودکستینگ، اداره کل مطالعات رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اجرا شده در اسفندماه 1386.
8.تهیه و تدوین طرح عمل ایجاد بیمه افتا در کشور، با تاکید بر جنبه‌های حقوقی، اقتصادی، تجاری و مطالعات بازار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اجرا شده از تیرماه 1387 تا اردیبهشت‌ماه 1388.
9.حمایت از آثار صوتی و تصویری صدا و سیما در عرصه بین‌المللی، اداره کل مطالعات رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اجرا شده در اسفندماه 1387.
10.طرح تحقیقاتی، حقوق پرداخت‌های بانکی (با تاکید بر نقش بانک مرکزی)، اجرای طرح برای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، اجرا شده در فروردین‌ماه سال 1389.
11.طرح تحقیقاتی حق پخش و موضع حقوقی صدا و سیما در قبال آن، مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اجرا شده در اسفندماه 1388.
12.طرح تحقیقاتی بررسی حقوق مترتب بر پدیدآورندگان قطعات صوتی (موسیقی)، مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اجرا شده در دی‌ماه 1389.
13. طرح تحقیقاتی بررسی جرایم ارتکابی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و راهکارهای حقوقی پیشگیری از آنها ، مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اجرا شده از مهر 1390 تا بهمن‌ماه 1390.
14.طرح تحقیقاتی حقوق بانک مرکزی، اجرای طرح برای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، اجرا شده در خردادماه 1391.
*افتخارات علمی ـ پژوهشی
1.دانشجوی نمونه دانشکده حقوق دانشگاه شیراز (رتبه اول) 1382.
2.دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی (رتبه اول)، 1385.
3.دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی (رتبه اول)، 1386.
4.دانشجوی نمونه کشور 1386.
5.پژوهشگر نمونه دانشگاه تربیت معلم (شهید مدنی) آذربایجان، در سالهای 1388، 1389 و 1390.
6.پژوهشگر نمونه دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، 1392.
7.جایزه کتاب برتر سال 1391 در زمینه بانکداری متعارف برای کتاب «حقوق پرداخت‌های بانکی».
مقالات و سخنرانی
*مقالات تالیفی
1.ابعاد حقوقی بانکداری اینترنتی، فصلنامه علمی ـ ترویجی پژوهشهای حقوقی، شماره 7، نیمسال اول 1384.
2.جنبه‌های حقوقی داوری آن‌لاین، مجله علمی ـ پژوهشی نامه مفید، سال دوازدهم, شماره 58, زمستان 1385.
3.تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)، شماره 36، پاییز 1384.
4.بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، سال هشتم، شماره نوزدهم، پاییز و زمستان 1385.
5.تحلیل کلی کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی (با تاکید بر قابلیت الحاق ایران)، (با همکاری آقای علی رضائی)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی، شماره 44، زمستان 1386.
6.ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی، مجله علمی‌ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 43، بهار و تابستان 1385.
7.ابعاد حقوقی انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، فصلنامه علمی ـ ترویجی پژوهشهای حقوقی، شماره 9، نیمسال اول 1385.
8.جنبه‌های حقوقی قراردادهای الکترونیکی با نگاهی به قانون تجارت الکترونیکی ایران، ارایه شده به صورت سخنرانی در اولین همایش بین‌المللی تجارت الکترونیک، فرصتها و تهدیدها در اقتصاد ایران، منتشره در مجموعه مقالات همایش، نیشابور 6 و 7 خردادماه 1383.
9.حمایت قانونی از اسرار تجاری در عصر فناوری اطلاعات، ارایه شده به نخستین همایش فناوری اطلاعات، ارتباطات و کنترل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پذیرش نهایی، ارایه به صورت سخنرانی در همایش به تاریخ 10 و 11 خردادماه 1384 (چاپ در مجموعه مقالات همایش).
10.ماهیت رایانه‌ای و جنبه‌های حقوقی امضای دیجیتالی، (با همکاری آقای مهندس دوان یامچی)، فصلنامه دیدگاههای حقوقی دانشکده علوم قضایی، شماره 30 و 31، زمستان 82 و بهار 1383.
11.قاچاق زنان و کودکان برای بهره‌کشی جنسی: از منع جهانی تا حمایت از بزه‌دیدگان، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 16، بهار 1384.
12.راهبرد قانونگذاری و ارجاع به قانون مناسب در داوری تجاری بین المللی (بررسی موردی پرونده وزارت دفاع ج.ا.ایران علیه کیوبیک)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد، شماره 67، تابستان 1392.
13.حقوق اسرار تجاری در عصر فناوری اطلاعات، مجله حقوقی دادگستری، سال 69، شماره 51ـ50، بهار و تابستان 1384.
14.روند شکل‌گیری حقوق تامین اجتماعی در اسناد و موازین بین‌المللی، (با همکاری آقای همتی)، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 19 زمستان 1384.
15.حقوق بشر و حقوق کارگران معلول در مقررات داخلی و بین‌المللی، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 3، شماره 13، تابستان 1383.
16.جرم‌شناسی خشونت جنسی علیه زنان، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 21، تابستان 1385.
17.جرایم علیه اسرار تجاری، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (فصلنامه حقوق)، سال سی و هشتم، شماره 4، پیاپی 8، زمستان 1387.
18.نظریه مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، در شماره 24، پاییز 1387.
19.اصول اخلاق زیستی، مجله علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 45، پاییز و زمستان 1386.
20.مفهوم تقصیر در مسؤولیت قراردادی و قهری، فصلنامه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، شماره 21، پاییز 1389.
21.حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران: ضرورت همگامی با تحولات بین المللی، دو فصلنامه پژوهشهای حقوقی (علمی‌ـ ترویجی)، شماره 13، بهار و تابستان 1387 (با همکاری آقای علی رضائی).
22.مسؤولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی (بررسی تطبیقی مبانی، محدودیت‌ها و رویه قضایی با تاکید بر زلزله)، دو فصلنامه پژوهشهای حقوقی (علمی‌ـ ترویجی)، شماره 16، پاییز و زمستان 1388.
23.پیشگیری چندنهادی از جرایم شهری، فصلنامه علمی ـ ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم، نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، سال 3، ش 9، زمستان 1387.
24.حدود تعهد بیمه‌گذار به دادن اطلاعات در بیمه‌های اشخاص (به همراه آقای محمدرضا منوچهری)، فصلنامه علمی ـ ترویجی صنعت بیمه، پژوهشکده بیمه (بیمه مرکزی ایران)، سال 24، ش 1 و 2، بهار و تابستان 1388 (مسلسل 94ـ93).
25.تعهد ایمنی متصدی حمل‌ونقل در قرارداد حمل‌ونقل کالاهای خطرناک، فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، شماره 19، پاییز 1387.
26.باهم‌فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت (خانم دریس خلود، نویسنده همکار)، مجله علمی ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ×.
27.بانکداری اینترنتی از منظر حقوق ایران، مجموعه سخنرانی های ماهانه1386، چاپ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، تهران 1387.
28.تعهد به حسن نیت در قرارداد بیمه عمر، فصلنامه علمی ـ ترویجی پژوهشهای حقوقی، شماره 8، نیمسال دوم 1384.
29.حقوق و آزادی‌های مرتبط با کار در اسناد و مقررات بین‌المللی، (با همکاری آقای مجتبی همتی)، فصلنامه حقوق تامین اجتماعی، سال اول، شماره 3و 2، تابستان و پاییز 1384.
30.جنبه‌های حقوقی ثبت الکترونیکی، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، سال 48، دوره دوم، فروردین 1385.
31.تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر تحول قوانین و مقررات بیمه، ارایه شده به صورت سخنرانی در دوازدهمین سمینار بیمه و توسعه (تحت‌عنوان "صنعت بیمه‌کشور و الحاق ‌به سازمان جهانی تجارت")، 13 آذرماه 1384.
32.«تئوری مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی» (ضرورت پیشگیری پایدار از بلایای قهری)، ارایه شده به صورت سخنرانی در نخستین همایش «رفاه اجتماعی و توسعه پایدار»، 22 و 23 آذرماه 1384، تهران ـ دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی (چاپ در مجموعه مقالات همایش).
33.نقش بانک مرکزی در پرداختهای بانکی، فصلنامه پول و اقتصاد (پژوهشکده پولی و بانکی)، سال دوم، شماره 5، پاییز 1389.
34.رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم در بلایای طبیعی، مقاله ارایه شده به صورت سخنرانی در اولین همایش ملی پیشگیری از جرم، پلیس پیشگیری ناجا، تهران 10 و 11 اسفندماه 1387، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش.
35.پیشگیری تعاملی از جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، پلیس پیشگیری ناجا، شماره 6، پاییز 1387.
36.تئوری حق‌ـ تکلیف، فصلنامه حقوق بشر دانشگاه مفید، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1385.
37.نقش نهادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی در ترویج فرهنگ کنترل جرایم شهری، مقاله ارایه شده به همایش قوه قضاییه و برگزیده (رتبه دوم) مقالات همایش، روزنامه ماوی شماره 18 مرداد 84 و 5 مهر 1384. چاپ در مجموعه مقالات همایش.
38.جرم‌‌شناسی فرهنگی (آسیب‌شناسی فرهنگی عوامل بزهکاری)، مقاله ارایه شده به همایش ملی جوانان، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ در مجموعه مقالات همایش، بهار 1387.
39.ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر، (همراه با دکتر محمد امامی)، فصلنامه علمی ـ ترویجی صنعت بیمه، پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، سال 19، شماره 2، تابستان 1383.
40.مبانی علمی، فلسفی حقوقی و اخلاقی اخلاق زیستی: اشتراک تاریخی ملتها در اخلاق زیستی و پزشکی، ارایه شده به صورت پوستر در اولین کنگره بین‌المللی اخلاق زیستی، منتشره در مجموعه مقالات همایش، تهران، 6 الی 8 فروردین 1384.
41.مبانی منع شبیه‌سازی انسان، فصلنامه علمی‌ـ ترویجی پژوهشهای حقوقی، شماره 11، نیسمال اول سال 1386.
42.بررسی تحلیلی امکان یا عدم امکان اقاله عقد ضمان، فصلنامه دیدگاههای حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال هفتم، شماره 27، پاییز 1381.
43.سندیت دفاتر تجاری، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 39، دی و بهمن‌ماه 1381.
44.حقوق شهروندی، نماد هویت ملی و عدم تبعیض میان افراد بشر، مقاله ارایه شده به صورت سخنرانی در سومین همایش بین‌المللی حقوق بشر (هویت‌ها، تفاوت‌ها و حقوق بشر)، دانشگاه مفید قم، 25 و 26 اردیبهشت 1384 (چاپ در مجموعه مقالات همایش).
45.نقش طراحی شهری در کاهش جرایم (رویکردی پیشگیرانه) (با همکاری آقای عیسی پیری)، نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری، اصفهان, مهمانسرای عباسی، 16-13 شهریور ماه 1385.
46.واگذاری ارایه خدمات شهری به بخش خصوصی (مطالعه در فرصتها، چالش‌ها، سیاست‌گذاری، قوانین و مقررات)، (با همکاری آقای مصطفایی)، ارایه شده به سمینار شهرها و مردم، شورای اسلامی شهر تبریز، منتشره در مجموعه مقالات همایش، 6 و 7 دیماه 1383.
47.بررسی تاثیر رعایت حقوق شهروندی بر توسعه پایدار، (با همکاری آقای احمدی) ارایه شده به اولین همایش توسعه محله‌ای ـ چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران، منتشره در مجموعه مقالات همایش، 15 الی 19 اسفندماه 1383.
48.تعهد ایمنی اشخاص دخیل در حمل و نقل کالاهای خطرناک و تاثیر آن در ایمنی بنادر، ارایه شده به اولین همایش ملی ایمنی در بنادر، منتشره در مجموعه مقالات همایش، تهران 24 الی 25 بهمن 1383.
49.قوانین مقابله با جرایم رایانه‌ای، ارایه شده به صورت سخنرانی در اولین همایش و نمایشگاه «امنیت دولت الکترونیک»، تهران، سالن همایش‌های تلاش، 31 مرداد 1386، منتشر شده در مجموعه مقالات همایش.
50.جایگاه حقوقی کودک عقب مانده ذهنی در ایران، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 24 و 25، آذر و دیماه 1382.
51.حقوق شهروندی و توسعه پایدار، مقاله ارایه شده به همایش حقوق شهروندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو، 8 و 9 اسفندماه 1384.
52.مخاطرات فضای مجازی و قانون جرایم رایانه‌ای، مقاله ارایه شده به دومین همایش و نمایشگاه تخصصی امنیت در اتوماسیون های اداری، مجموعه فرهنگی تلاش (وابسته به وزارت کار)، تهران سوم اسفندماه 1387، منتشر شده در مجموعه مقالات همایش.
53.جایگاه قصد در تفسیر قرارداد، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 65 آذرماه 1385.
54.بررسی نحوه تعیین عین مورد معامله، (با همکاری آقای محمدرضا منوچهری)، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 68 اسفندماه 1385.
55.زوایای حقوقی امضای دیجیتالی، ارایه شده به صورت سخنرانی در نخستین همایش امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیک، تهران، سالن همایش‌های تلاش، 31 اردیبهشت 1386 و منتشر شده در مجموعه مقالات همایش.
56.دادرسی منصفانه برای کودکان، فصلنامه حقوق بشر دانشگاه مفید، جلد 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1386.
57.حقوق شهروندی از چشم‌انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و مقررات ایران، فصلنامه حقوق بشر دانشگاه مفید، شماره 6، 1387.
58.شرایط عمومی بیمه نامه عمر از منظر حقوق تطبیقی : ضرورت قانونی کردن عرف و رویه بیمه‌ای، ماهنامه تازه های جهان بیمه، شماره 124، شهریور و مهر 1387.
59.جنبه‌های حقوقی امنیت در اتوماسیون‌های اداری، ارایه به صورت سخنرانی در اولین همایش امنیت در اتوماسیون‌های اداری، تهران، سالن تلاش، 19 دی‌ماه 1386.
60.مفهوم و اوصاف متصدی در ثبت سند و گواهی امضای الکترونیکی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال چهل و نهم، شماره 76، دی 1386.
61.بررسی قوانین ایران درباره امضای دیجیتالی، ارایه شده به صورت سخنرانی در دومین همایش «امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیک»، 31 اردیبهشت‌ماه 1387، تهران.
62.نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 82، خرداد و تیر 1387 .
63.شرح (پیش‌نویس) قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، سخنرانی ارایه شده در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی امنیت دولت الکترونیک، تهران 9 شهریور ماه 1387؛ انتشار در مجموعه مقالات همایش.
64.فروش اموال منقول توقیف شده در اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 84، شهریور 1387.
65.معرفی بیمه امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) (با تاکید بر ضرورت طراحی و ارایه آن در ایران)، ارایه به صورت سخنرانی در اولین کنفرانس آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران 21ـ20 خرداد 1388.
66.بررسی تطبیقی اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکداری، ارایه به صورت سخنرانی در بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، در مجموعه مقالات همایش، زمستان 1391.
*مقالات ترجمه شده
1.آینده قراردادهای الکترونیکی در بیع بین‌الملل: خلاهای و گریزهای ذاتی کنوانسیون 1980 وین، (ترجمه با همکاری خانم کنعانی)، دو فصلنامه علمی‌ـ ترویجی مجله حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، (دفتر خدمات حقوقی و بین‌المللی)، شماره 35، پاییز و زمستان 1385.
2.دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشم‎اندازی تطبیقی، کریستینا. هولتمارک. رامبِرگ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال ششم، شماره 20، تابستان 1385.
3.کنوانسیون جدید اروپا درباره ورشکستگی بین‌المللی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 44، پاییز 1382.
4.حمایت قانونی از اسرار تجاری در صنعت رایانه، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 48، اسفندماه 1382.
5.نگاهی به قوانین امضای دیجیتالی و ثبت رسمی اسناد، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 51، تیر و مردادماه1383.
6.شروط ثبات در قراردادهای نفتی بین‌المللی تالیف: مارگاریتا تی.بی کول، (ترجمه با همکاری آقای علی رضائی)، دو فصلنامه علمی‌ـ ترویجی مجله حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، (دفتر خدمات حقوقی و بین‌المللی)، شماره 37، پاییز و زمستان 1386.
7.کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، (ترجمه با همکاری آقای علی رضائی)، فصلنامه علمی ـ ترویجی مجله حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، (دفتر خدمات حقوقی و بین‌المللی)، شماره 37، پاییز و زمستان 1386.
8..اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و یکنواخت سازی حقوق بیع بین‌المللی، مجله حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، (فصلنامه علمی ـ ترویجی)، شماره 41، پاییز و زمستان 1388.
9.اصل آزادی قراردادی در حقوق انگلستان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 29، دی و بهمن‌ماه 1380.
10.جایگاه عقد در قانون مدنی فرانسه، تالیف: باری نیکولاس، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 62، تیر‌ماه 1385.
11.نهاد داوری در معاهدات حسابگرانه بین‌المللی، (با همکاری آقای منوچهری)، مجله حقوقی داور، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1384.
12.اسناد تجاری رایانه‌ای، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، شماره 42، خردادماه 1382.
*کارگاه‌های آموزشی/ سخنرانی علمی
1.تلاقی سنت و نوآوری در ثبت اسناد رسمی، ارایه شده به صورت سخنرانی در نخستین همایش ثبت نوین (تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)، یکشنبه: 21/8/1385، ساعت 4ـ3 عصر، چاپ در مجموعه مقالات همایش 1385.
2.جنبه‌های حقوقی قراردادهای بیمه عمر، ارایه شده به صورت کارگاه آموزشی یک‌روزه در معاونت آموزش بیمه دانا، مورخ 8/12/1385.
3.«بیمه امنیت فضای تبادل اطلاعات»، مصطفی السان و دکتر علیرضا دقیقی، 14/11/1388، پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی ایران.
4.حقوق پرداخت های بانکی با تا کید بر نقش بانک مرکزی، ششمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی وبانکی، دوشنبه 22/9/1389.

- English Papers
106. Elsan, M. Internet Banking Law: An Iranian Perspective, Money & Economy (quarterly). Vol. 4, No. 4, Fall 2006.
107. Elsan, M. and M. Subaty, Contract Formation using Automated Message System: Survey of Islamic Contract Law, Arab law quarterly (Leiden, The Netherlands) 23:2, pp. 167-180, 2009.
108. Elsan, M. and M. Subaty, The UN Convention “Around” Electronic Contracts: An Iranian Round, Singapore Law Journal, Upcoming 2013.
109. Elsan, M. Adjudication in Modern Islamic Countries: Emphasis on Principles of Fair Trial, Rencontres informelles de l'Institut Suisse de Droit Compare, 18 August 2009.
110. Elsan, M. Legal Aspects of Unauthorized Bank Payments, Money & Economy (quarterly), Vol. 6, No. 1, Summer 2012.
سوابق کاری
*سوابق آموزشی و اجرایی
1.تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق و فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه تربیت معلم (شهید مدنی) آذربایجان از بهمن 1386تا بهمن 1390.
2.تدریس درس آیین دادرسی مدنی (1،2،3) و ادله اثبات دعوا در مقطع کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از مهرماه 1389 تاکنون.
3.راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی و کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی از سال 1387 تاکنون.
4.مشاور دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1384.
5.عضو کمیسیون قوانین مدنی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه 1384.
6.عضو کمیته علمی اولین کنفرانس آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران 1388.
7.عضو کمیته علمی هفتمین همایش بزرگ ملی و اولین همایش بین‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، تهران 29ـ31 اردیبهشت 1392.
8.عضو نشست تخصصی بیمه الکترونیکی (بیمه‌نامه فضای مجازی) پژوهشکده بیمه در هفتمین همایش بزرگ ملی و اولین همایش بین‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، تهران 29 اردیبهشت 1392.
9.عضو کمیته علمی هشتمین همایش بزرگ ملی و دومین همایش بین‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، تهران 29ـ31 اردیبهشت 1393.
10. دبیر کمیته حقوق بین‌الملل خصوصی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه 1385.
*همکاری با مجلات علمی و پژوهشی
داوری مقاله برای مجله‌های زیر در شماره‌های مختلف:
1.مجله علمی‌ـ پژوهشی تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.•
2.مجله علمی ـ پژوهشی صنعت بیمه (پژوهشنامه بیمه)، پژوهشکده بیمه.
3.مجله علمی‌ـ پژوهشی مطالعات حقوق تطبیقی، مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران.
4.فصلنامه علمی ـ پژوهشیِ پژوهش حقوق دانشگاه علامه طباطبایی.
5.مجله علمی ـ پژوهشی فقه و حقوق دانشگاه تبریز.
6.مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی (راهبرد).
7.دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجله حقوقی بین‌المللی.
8.مجله علمی ـ پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بابل.
9.مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دانشگاه تربیت مدرس.
10.فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق خصوصی پردیس قم دانشگاه تهران.
11.فصلنامه پول و اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی.
12.مجله علمی ـ پژوهشی حقوقی دادگستری.