الهه پیروزفر


تهران
تحصیلات
1- دانش آموخته در مقطع کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه امام صادق علیه السلام با معدل 17
4-کارشناسی ارشد رشته حقوق و جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد تهران مرکز
*عناوین پایان نامه:
1- مقطع کارشناسی:
(بکارگیری سلاح های شیمیایی در جنگ ایران و عراق مبتنی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی)
استاد راهنما: دکتر هما داوودی
2- مقطع کارشناسی ارشد:
(رویکرد دید محوری در پیشگیری از جرم بر اساس مبانی جرم شناسی و آموزه های اسلامی)
استادراهنما: دکتر فاطمه قناد
مقالات و سخنرانی
*مقالات
1- پیشگیری از بزه دیدگی بر مبنای اقدامات حمایتی مدیریت خطر در جرم شناسی و آموزه های اسلامی
2- نقش حمایتی نهادهای حاکمیتی در پیشگیری از بزه دیدگی بر مبنای جرم شناسی و آموزه های اسلامی
3- تاثیر گسترش حاشیه نشینی بر امنیت اجتماعی
4- نقش عقل و جایگاه تعزیرات در سنین کمتر از 18 سال
5- نقش و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و مصادیق جرایم بین المللی
سوابق کاری
*فعالیت اجرایی:
1-انجام فعالیت های حقوقی در موسسه حقوقی عدل گستر
2-نماینده حقوقی در موسسه فرهنگی دلدادگان کوثر از سال 1390 به مدت 3 سال
3-مشاور مدیرعامل موسسه و انجام پروژه تحقیقاتی موسسه فرهنگی دلدادگان کوثر
4-انجام طرح های موسسه در ریاست جمهوری با عنوان طرح حکمت و پشتیبانی ریاست جمهوری در سطح مدارس و حوزه های علمیه
5-سرپرسست انجام پروژه های ترجمه کتاب های اناگرام با کادر تیم مترجم در سال 1392
6-سرپرست و مدیریت و نگارش گر سایت تخصصی موسسه (پشتیبان سایت)
7-نماینده حقوقی شرکت بازرگانی قاین با مدیریت عاملی رضا اشرفی در سال 1392
8-همکاری و آموزش مقاله نویسی برای اساتید و مشاوران روانشناس موسسه فرهنگی دلدادگان کوثر
9-سرپرست تیم تحقیقاتی پروژه خیانت و درمان روابط زوجین با تالیف استاد رضوان شاد
10-سرپرست تیم تحقیقاتی پروژه هوش هیجانی در کودکان با تالیف استاد کرمی
11-فعالیت در زمینه حقوقی و قبولی در آزمون وکالت در کانون مرکز در سال 1393 و اخذ پروانه وکالت
*فعالیت فرهنگی:
1- نماینده دانشگاه امام صادق در طرح های دینی
2- همکاری با تیم ادبی و روان شناسی موسسه فرهنگی دلدادگان کوثر