مرضیه عبدالهی


تحصیلات
لیسانس حقوق از دانشگاه امام صادق (ع) ، فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه قم
تجربیات پژوهشی و دانشگاهی
تالیفات :
1- بررسی قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول .
2- بررسی جرایم علیه محرمانگی داده ها مطابق با قانون جرایم رایانه ای .
3- بررسی اعتبار شروط ضمن عقد اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356.