زهرا فهرستی

متولد 1341/6/17
شیراز
تحصیلات
کارشناسی: فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی از واحد شمال دانشگاه آزاد
دکتری: فقه و مبانی حقوق اسلامی از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
زمینه های پژوهش
- فقه
– اصول فقه
–حقوق
– مسائل زنان
تجربیات پژوهشی و دانشگاهی
1- کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی 1386، مرکز آفرینش های فرهنگی هنری
2- سومین همایش دیدگاه های اسلان در پزشکی1381، مشهد بیمارستان قائم
3- چهارمین همایش دیدگاه های اسلام در پزشکی1384، مشهد بیمارستان قائم
4- زن و پژوهش، دانشکده علوم اجتماعی
5- زنان – مسائل فرهنگی، اجتماعی، جهانی سازی1383، دانشگاه تربیت مدرس
6- آسیب های اجتماعی و راه کارهای اسلامی1387، تهران سالن وزارت اطلاعات
7- همایش غدیر و انسان معاصر1388، سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان
8- کارگاه آموزشی زنان و انقلاب اسلامی 1389، سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان
9- همایش بین المللی ایران و قفقاز، تعاملات تاریخی و فرهنگی 1389، گرجستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس
10- زنان و نقش آن ها در هزاره سوم 1388، دانشگاه لاوازیان ایروان
11- زنان، خانوادهو توسعه اجتماعی در حوزه قفقاز و ایران1390، دانشگاه دولتی ایروان
12- دومین همایش بین المللی ارمنی – ایران شناسی 1390، مرکز نسخ خطی ماتندران ایروان
- چاپ کتاب، تحقیق و ترجمه رساله تقیه امام خمینی
- راهنمایی و مشاوره بیش از پنجاه پایان نامه ارشددر رشته فقه و مبانی حقوق در دانشگاه و حوزه
- داوری مجلات پژوهش زنان، پژوهش ادبی و ... می باشد.
مقالات و سخنرانی
1- نقد آرای فاطمه مرنیسی در خصوص حجاب، مجله پژوهش زنان
2- بررسی سن بلوغ از دیدگاه فقهی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق
3- بررسی مسئولیت کیفری پزشکان، فصلنامه فقه و مبانی حقوق
4- بررسی پدیده کودک آزاری از ابعاد حقوقی و ضرورت بازنگری در آن، فصلنامه تخصصی فقه و تمدن
5- قاچاق انسان و بررسی آن از دیدگاه فقهی، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن
6- بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس، فقه و تاریخ تمدن
7- بررسی آثار تمدن ایرانی شیعی در ارمنستان، فصلنامه پژوهشی شیعه شناسی
8- آثار مخرب پولشویی بر اقتصاد خرد و کلان، مجله پژوهشی کانتق
9- بررسی وضعیت اقلیت های دینی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، پژوهشنامه متین
10- جبران خسارت معنوی ناشی از خسارت مازاد بر دیه، فصلنامه پژوهش فقه و ومبانی حقوق
11- بررسی حقوق جنسی زوجین و چالشهای مرتبط با آن، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ
12- گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی، پژوهشنامه متین
13- بررسی شرایط مندرج در سند ازدواج ، فصلنامه بانوان شیعه
14- آموزه های غدیربرای جامعه اسلامی، نشریه مهر، چاپ ارمنستان
15- انقلاب و بازآفرینی هویت زنان، مجموعه مقالات نقش زنان در انقلاب اسلامی
16- نگرش مشترک ایرانیان و ارامنه به کارکردهای چندگانه زبان در انقلاب اسلامی
17- احکام و مسئولیت های پزشک در روانشناسی بالینی
18- دیدگاه های آیت الله تسخیری در مورد حقوق اقلیت ها، در کتاب اندیشه نامه آیت الله تسخیری
19- شادی و نشاط از دیدگاه فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی، فصلنامه علمی – پژوهشی متین
20-Legislation Approach Toward Human Trafficking Iran and the Caucasus(ISI)
سوابق کاری
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز از سال 76
- عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه فقه و حقوق واحد مرکز
- سردبیر فصلنامه تخصصی بانوان شیعه