فاطمه محمد قلی ها


تهران
تحصیلات
1-پذیرفته شده در رشته مهندسی برق دانشکده فنی شریعتی تهران و مهندسی معماری داشکاه آزاد تهران مرکز با رتبه 35،
2-دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه امام صادق(ع) و رتبه اول کارشناسی با معدل19/23 - 1390
3-دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خانواده – دانشگاه امام صادق(ع) 1390 و رتبه ی ممتاز این رشته با معدل 19.64
مقالات و سخنرانی
*مقالات
1- روش شناسی تاصیل اصول حاکم بر خانواده با تکیه به روش اکتشاف شهید صدر
2- امر به معروف و نهی از منکر در بستر حجاب بر مبنای مسئولیت پلیس اسلامی در امر به معروف و نهی از منکر(با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری)
3- چالش های فقهی حقوقی تصدی مناصب انتظامی توسط زنان در جمهوری اسلامی ایران
4-مروری بر طلاق قضایی و مبانی آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامی
5-حق حیات و معضل فرزند کشی مدرن
6-مصالح مرسله و تطبیق فقهی-قانونی آن
7-آیه ضرب و تفسیر آن
8-شوهرکشی و بررسی حقوقی- جامعه شناختی آن
9-شهید مطهری و بازسازی اندیشه دینی
سوابق کاری
1-رتبه سوم المپیاد حقوق 1390 و دارنده مدال برنز کشوری
2-دبیر نخستین انجمن علمی حقوق – دانشگاه امام صادق – 1388
3-دریافت کننده ی لوح افتخار ملی از وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری
4-عضو بنیاد ملی نخبگان
5-رتبه ی اول دوره ی 157 آموزش قضات و قاضی دادسرا
6-عضو هیات تحریریه کلینیک حقوقی ایران
7- عضو بسیج دانشجویی
8- عضو فعال طرح هجرت و ولایت - دانشگاه امام صادق (ع)
9-ناظر طرح شهید مطهری- دانشگاه امام صادق(ع)- از 88 تا 91
10-مؤلف پایان نامه ی برتر در مقطع کارشناسی با عنوان « نظام حقوقی حاکم بر علامت تجاری در ایران»
11-مولف پایان نامه « اصل تحکیم خانواده و ظرفیت سنجی علم حقوق در تحقق آن » در مقطع کارشناسی ارشد
12-تسلط به رایانه (دارنده مدرک ICDL)و زبان انگلیسی وآشنایی با زبان عربی
13-آشنایی با تفسیر قرآن (المیزان و تسنیم)
14-آشنایی با دروس اخلاق آیت الله ناصری، مشکینی و صمدی آملی