مرتضی بهشتی

متولد 1339/8/11
تحصیلات
دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه ابردین کلمبیا
تجربیات پژوهشی و دانشگاهی
*تالیفات :
1-حقوق کیفری بهداشت جهانی
2-فورس ماژور در نظام مهندسی داخلی و بین المللی
3- تبعیض نژادی در مناسبات جهانی
4-شورای حل اختلاف و چشم انداز فردا
5- ترجمان مهندسی مهریه در شعاع جامعه و خانواده
6- شوکران طلاق
7- راز ماندگاری کوروش
8- پژواک زندان
9- حقوق و مثل هایش
10- زوج درمانی در اطلس اجتماعی ایران
11- حدیث یحیی
12- رنگ زندگی کهنسالی
13 – پژواک مهاجرت
14 – زنده بادشادی
15- دهها مقاله حقوقی واجتماعی در فضای مجازی و مطبوعات
*کتاب های در دست انتشار
1- دل نوشته های مهربانی
2- چرا ما دیر بزرگ می شویم
3- نامه ای به فرزندانم
4- جلوه های حقوقی مثنوی
5- پایداری نظام بین الملل در دفاع از سلامت عمومی
6- تابعیت و آثار آن در جامعه بین الملل
7- ازدواج بیگانه
8- مشروعیت و مقبولیت در ساختار دولت ها
9 – حقوق تطبیقی کودکان
10 – ده مقاله حقوقی
11- نظام جامع بیمه در ایران
12- بررسی چالش های بیمه شخص ثالث
13- بایسته ونبایسته های قراردادی
*زمینه های تخصص :
مشاوره ؛ بیمه ؛ قراردادها ؛ امور بین الملل؛ خانواده ؛ امورعمومی از جمله حقوق شهروندی
سوابق کاری
1-وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
2-مدیرعامل بنیاداندیشه اسلامی به مدت شش سال
3-مدیرحقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه ایران خودرو
4-مشاور حقوقی وامور قراردادهای سازمان مدیریت صنعتی
5-نماینده موسسه حقوقی کشورهای اروپایی در ایران در زمینه های مهاجرت ، دعاوی متقابل بین المللی و داخلی ، مالی و جزایی ، اخذ ویزا ی تحصیلی و کار و...