مینا نیسی

متولد 1367/11/13
اهواز
تحصیلات
1-فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل عمومی ازدانشگاه تهران
2-لیسانس حقوق دانشگاه سراسری اصفهان
3-کسب رتبه 269 کانون وکلای دادگستری مرکز درسال 93
*مهارت ها
1-آشنا با فن ترجمه تخصصی حقوق وترجمه های عمومی
2-تسلط بر مکالمه عمومی به زبان انگلیسی و مکالمه تخصصی حقوقی
3- تسلط بر مهارتهای 7 گانه(ICDL)
4-آشنا با فتوشاپ واینترنت
مقالات و سخنرانی
*مقالات چاپ شده
1.حمایت از مصدومین شیمیایی د رمجموعه مقالات برگزیده همایش دانشگاه علامه طباطبایی
2.توسل به مواد 41 و42 منشور ملل متحد در خصوص مساله هسته ای ایران ،انتشارات مجد
-ارایه مقاله و سخنرانی در همایش بین المللی حمایت از مصدومین شیمیایی دردانشگاه علامه طباطبایی و چاپ مقاله مزبور در مجموعه مقالات همایش ها
-درحال انجام پروژه هایی ازجمله حقوق بین الملل درپرتو سخنان رهبری وتجزیه و تحلیل موافقتنامه برجام از منظر حقوق بین الملل
-سابقه همکاری با موسسه تدوین و تنقیح قوانین وارایه پیش نویس قوانین مربوط به ثبت احوال،شهرداری،کارت اکترونیک ملی و...
سوابق کاری
اشتغال در شرکت لیزینگ خودروکار وابسته به شرکت ایران خودرو از بهمن ماه 1394 لغایت خرداد ماه 1396بعنوان وکیل دعاوی بخش حقوقی و امور قراردادها در امر وصول مطالبات و امور اجرایی شرکت