ابراهیم کریمی


تحصیلات
o کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز
o دانشگاه: دانشگاه صنعت نفت
ورودی سال ۱۳۹۶معدل : 18.52
o کارشناسی ارشد روابط بین الملل
گرایش مطالعات منطقه ای
موسسه/دانشگاه: دانشگاه تهران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲معدل : 16.50
o کارشناسی حقوق
معدل : 16.05
o کارشناسی علوم سیاسی
موسسه/دانشگاه: شهید بهشتی تهران
معدل : 16.00
تجربیات پژوهشی و دانشگاهی
o عنوان پروژه: نحوه انعقاد قراردادهای مهم نفتی در حقوق موضوعه ایران
زیر نظر دکتر منصور احمدنژاد
o رتبه 226 آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز و اخذ سهمیه وکالت شهر تهران
تاریخ: ۱۳۹۷
o رتبه 30 آزمون قضاوت
تاریخ: ۱۳۹۷
o دریافت تقدیرنامه های متعدد در راستای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
o عضو مجمع عالی نخبگان ایران
سوابق کاری
o همکاری پروژه ای امور حقوقی و قراردادها با آقای دکتر جواندل کارشناس حقوقی و قراردادهای شرکت OEIC
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
o کارشناس
موسسه: کلینیک حقوقی ایران
آغاز همکاری از ۱۳۹۷
o کارشناس
موسسه: حقوقی صبح امید
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
o رئیس اداره تبلیغات و رسانه
سازمان/نهاد: کنگره جهانی اقتدار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
o مدیر سایت
موسسه: ره پویان فرهنگ شرق
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
o مدیر اجرایی
سازمان/نهاد: مجمع عالی نخبگان ایران
۱۳۹۰ – ۱۳۹۳