ساره احمدی

متولد 1369/6/10
تهران
تحصیلات
کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب .
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زمینه های پژوهش
حوزه حقوق کودک و زنان
تجربیات پژوهشی و دانشگاهی
تحقیق تفاوت بیمه نامه های قراردادهای EPC , BY BACK در شرکت نفت و گاز پارس جنوبی.
تحقیق چگونگی وضع داوری در قراردادهای نفتی.
تحقیق تطبیقی از طرق فوق العاده شکایت از رای.
مقالات و سخنرانی
کودکان در معرض خطر در قانون مدنی و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سربرست.