نویسنده: رضا جلالی
ناشر:

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

 

مجری طرح : رضا جلالی 

 

مدیر نشر : عبدالرضا فاضلی 

 

قوه ی قانونگذاری اگرچه در سیر تحول و تکامل خود فراز و نشیب های زیادی را تحمل کرده ، اما همچنان اهمیت و نقش اساسی خود را به عنوان مهم ترین نهاد سیاسی حفظ کرده است . به علاوه تنوع و پیچیدگی مسائل در جوامع امروز ، قانون گذاری را به امری پیچیده و چند وجهی تبدیل کرده است . به گونه ای که با توسعه جوامع ، مسائل و نیازهای آنها نیز تغییر نموده و به طور طبیعی باید شیوه های قانون گذاری امکان حل آنها را بیاید.... 

 • سخن ناشر 1
 • یشگفتار 3
 • مقدمه 5
 • راهنمای اول تعاریف و کلیات 13
 • راهنمای دوم تحلیل نیاز قانون گذاری چیست و برای تصمیم سازان چه کاری باید انجام داد؟ 35
 • راهنمای سوم تحلیل قانون گذاری چگونه اجرا می شود؟ 43
 • راهنمای چهارم چه وقت باید به تحلیل نیاز قانون گذاری اقدام کرد؟ 61
 • راهنمای پنجم درخواست انجام تحلیل نیاز قانون گذاری از سوی چه کسی مطرح می شود ؟ 69
 • راهنمای ششم تحلیل نیاز قانون گذاری به چه مسائلی می پردازد ؟ 75
 • راهنمای هفتم چه کسانی می توانند تحلیل تیاز قانون کذاری را انجام دهند ؟ 151
 • جمع بندی و ملاحظات 159
قیمت:
رایگان
دانلود