دول عضو، همه اقدمات مقتضی را برای رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی انجام خواهند داد تا حقوق یکسان  بر پایه برابری مرد و زن را به ویژه در این زمینه‌ها تضمین کنند:
ا‌.     حق استفاده از مزایای خانوادگی؛
ب‌.     حق استفاده از قروض بانکی، رهنی و سایر اشکال اعتبارات مالی؛
ت‌.    حق شرکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و همه زمینه‌های زندگی فرهنگی.


قانون مربوطه: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: