جلسه ای است که موجبات قانونی رسیدگی به دعوی فراهم باشد بنابراین اگر طرفین به توافق چنین جلسه ای را تجدید کنند جلسه بعدی جلسه اول نمی باشد و اگر طرفین به توافق ارائه اصول اسناد را موکول به جلسه بعد نمایند این امر عنوان جلسه اول را سلب نمیکند و به همین جهت اگر خوانده در جلسات بعدی حاضر نشود حکم نسبت به او حضوری است.ماده164 دادرسی مدنی


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق،ص198
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: