(الف)- کسیکه طرف عقد نیست و قائم مقام هیچیک ازمتعاقدین نمی باشد (ماده 231-488-م)ب- کسیکه طرف عقد نیست هر چند که قائم مقام یکی از طرفین باشد (ماده 399ق – م)ج-بیگانه نسبت بامری که دو طرف دارد مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی.(جلب)ثالث رک .جلب(شخص)ثالث مرادف ثالث است (رک.ثالث)(مجلوب)ثالث رک .جلب
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: