1.    کمیته همه‌ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی، گزارشی در مورد فعالیت‌های خود به مجمع عمومی تسلیم خواهد کرد و می‌تواند بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات دریافت‌شده از دولت‌های عضو پیشنهادها و توصیه‌های کلی ارائه دهد. این پیشنهادها و توصیه‌های کلی همراه با نظریات احتمالی دولت‌های عضو، در گزارش کمیته درج خواهد شد.
2.    سرمنشی ملل متحد گزارش‌های کمیته را برای اطلاع به کمیسیون وضعیت زن منتقل خواهد کرد.


قانون مربوطه: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: