(دادرسی مدنی) خواسته ای که مردد بین امرین و یا تحقق آن موکول به تحقق شرطی در آینده نباشد بنابراین تعریف برای اینکه خواسته منجر باشد باید :اولا – معلوم باشد نه مردد بین دو یا چند امر . ثانیاَ – علاوه بر معلوم بودن , در زمان تقدیم دادخوست وجود فعلی داشته باشد. یعنی مدعی خود را آن زمان بالفعل مستحق خواسته بداند.
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: