بطور کل تصمیم های اداری نمی تواند به حقوق خصوصی اشخاص صدمه بزند و [اگر تصرف زیانبار همسایه به اذن مقام های دولتی و اداری انجام پذیرد و تصرف هم نامتعارف باشد] هرگونه اذنی مقید به رعایت حقوق اشخاص ثالث است. بنابراین رعایت مقررات مجوز بی احتیاطی نیست و دادگاه می‌تواند او را از این تجاوز غیر متعارف باز دارد. (دکتر کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تابستان 93، ص 115).
مشاور : وکیل دادگستری الهه پیروزفر

کلمات کلیدی: تصرف زیانبار
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: