مطابق ماده 57 ق.آ.د.م ، خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد (فتوکپی) خود را پیوست دادخواست نماید، رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل ، گواهی شده باشد. مشاور: وکیل دادگستری الهه پیروزفر
کلمات کلیدی: شرایط دادخواست، آثار دادخواست
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: