آیا می‌توان تأمین خواسته ده فقره چک برگشتی را در یک د ادخواست مطرح نمود؟
بله – همانطور که مجموع مبالغ تمام چک‌ها ملاک صدور دادخواست می‌باشد، پس تأمین خواسته این چک‌ها هم مجموعاً  در یک دادخواست، مطرح میگردد.  مشاور : وکیل دادگستری الهه پیروزفر
کلمات کلیدی: چک، چک برگشتی، صدور اجرائیه چک
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: